Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

Ειλεός

 
Ειλεός


Ως ειλεός, ορίζεται η πλήρης αναστολή της προώθησης και της καθόδου του εντερικού περιεχομένου.
Διακρίνεται σε παραλυτικό και σε μηχανικό.


Ο παραλυτικός ή αδυναμικός ειλεός, οφείλεται σε αναστολή της περισταλτικότητας του εντέρου εξαιτίας παράλυσης του μυικού τοιχώματος.
O μηχανικός,  οφείλεται σε μηχανική απόφραξη του εντέρου.
Ένας άλλος διαχωρισμός της εντερικής απόφραξης περιλαμβάνει τον πλήρη ειλεό, όταν η απόφραξη αφορά όλο τον εντερικό αυλό και τον ατελή, όταν αφορά μέρος του αυλού.
Tέλος η εντερική απόφραξη μπορεί να εγκατασταθεί σε μικρό χρονικό διάστημα, οπότε και λέγεται οξεία. Ενίοτε εγκαθίσταται προοδευτικά, οπότε λέγεται χρόνια.

Αίτια
Τα αίτια του ειλεού διακρίνονται σε:
•    Ενδοαυλικά: προέρχονται από τον εντερικό αυλό.
•    Τοιχωματικά: προέρχονται από το εντερικό τοίχωμα.
•    Εξωαυλικά: βρίσκονται εκτός εντέρου.
Το συνηθέστερο αίτιο απόφραξης του λεπτού εντέρου είναι οι συμφύσεις.
Οι συμφύσεις είναι μη φυσιολογικές ταινίες ουλώδους συνδετικού ιστού, οι οποίες αναπτύσσονται εντός του κύτους της κοιλίας είτε μεταξύ των σπλάγχνων, είτε μεταξύ των σπλάγχνων και του εσωτερικού κοιλιακού τοιχώματος. Οι συμφύσεις μπορεί να είναι συγγενείς, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι επίκτητες. Τα κύρια αίτια της δημιουργίας τους αφορούν, προηγηθείσες  χειρουργικές επεμβάσεις, λοιμώξεις, ενδοκοιλιακές φλεγμονές, γυναικολογικές παθήσεις (προεξάρχουσας της ενδομητρίωσης).
Το πλέον σύνηθες αίτιο απόφραξης του παχέος εντέρου είναι τα νεοπλάσματα και ακολουθούν τα εκκολπώματα.
ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΑ
•    Πολύποδες
•    Εγκολεασμός
•    Ξένα σώματα
•    Φυτοπιλήματα (συσσωματώματα από άπεπτες φυτικές ίνες)
•    Τριχοπιλήματα (συσσωματώματα από κατάποση τριχών)
•    Χολόλοθοι
•    Σκληρά κόπρανα

ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΑ
•    Ατρησία εντέρου
•    Στένωση εντέρου
•    Αιματώματα
•    Οιδήματα
•    Νεοπλασίες
ΕΞΩΑΥΛΙΚΑ
•    Συμφύσεις
•    Κήλες
•    Νεοπλασίες
•    Ενδοκοιλιακές μάζες
•    Συγγενείς ινώδεις ταινίες
•    Εκκόλπωμα Meckel
•    Δακτυλιοειδές πάγκρεας

Επιπτώσεις
ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ
Τα κυριότερα συμπτώματα της απόφραξης του λεπτού εντέρου είναι τα κάτωθι:
•    Έμετοι: αποτελούν προεξάρχον σύμπτωμα. Συνήθως είναι τροφώδεις και χολώδεις και σπάνια κοπρανώδεις.
•    Άλγος: Είναι μέτριας έντασης και περιγράφεται ως αίσθημα βάρους στο ανώτερο τμήμα της κοιλιάς. Εάν η απόφραξη εντοπίζεται στο τελικό τμήμα του λεπτού το άλγος είναι κωλικοειδές.
•    Επίσχεση αερίων και κοπράνων: Είναι το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα της εντερικής απόφραξης. Αποβολή κοπράνων μπορεί να υπάρξει στην αρχή εφόσον το περισταλτικό κύμα περάσει κάτω από το κώλυμα και μετά επέρχεται πλήρης απόφραξη.
ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ
•    Διάταση κοιλιακής χώρας: Είναι το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα. Οφείλεται στην άθροιση αερίων και υγρών κεντρικότερα του κωλύματος.
•    Άλγος: Είναι κωλικοειδές με εντόπιση στο υπογάστριο και στην πλάγια κοιλιακή χώρα.
•    Αναστολή αποβολής αερίων και κοπράνων.
•    Έμετοι: Eμφανίζονται καθυστερημένα και είναι κοπρανώδεις.
Θεραπεία
Η θεραπεία του ειλεού είναι χειρουργική και αποσκοπεί στην άρση της υπάρχουσας αιτίας. Πριν από τη χειρουργική θεραπεία κρίνεται απαραίτητη η συντηρητική  αγωγή προετοιμασίας του ασθενούς με σκοπό τη διόρθωση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών που έχουν προκύψει από την απόφραξη. Σε αυτή περιλαμβάνονται:
-    Ενυδάτωση
-    Διόρθωση ηλεκτρολυτικών διαταραχών
-    Κένωση και αποσυμπίεση στομάχου και εντέρου
-    Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής (αντιμικροβιακών, αναστολέων γαστρικής έκκρισης)
Ο χρόνος και το είδος της χειρουργικής τεχνικής εξαρτάται από παράγοντες όπως:
-    Το αίτιο της απόφραξης
-    Ο χρόνος εγκατάστασης του ειλεού
-    Το επίπεδο της εντερικής απόφραξης (λεπτό-παχύ)
-    Ο βαθμός (πλήρης –ατελής)
-    Η ηλικία και η γενική κατάσταση του ασθενούς.

Πηγή: http://www.e-hospital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου